طراحی و توليد قالب های وكيوم فرمينگ

فرایند ساخت قالب وکیوم فرمینگ و مدل سازی قالب های وکیوم فرمینگ از اصلی ترین و حساس ترین فرآیند ها در پروسه تولید قطعات و بسته بندی های فرمینگ می باشد که نیاز به دقت، مهارت و همچنین تجربه کافی دارد.

این فرایند شامل سه بخش کلی است، که در ادامه به صورت مختصر توضیح داده میشود.

  • ۱- طراحی شکل مورد نظر
  • ۲- مدل سازی سه بعدی دقیق قالب و تولید نمونه وکیوم اولیه
  • ۳- تولید قالب های مورد نیاز

۱- طراحی شکل کلی

ابتدایی ترین و مهمترین قسمت طراحی شکل و طرح کلی بسته بندی یا قطعه وکیومی می باشد در این فرایند فاکتور هایی نظیر سلیقه و میزان هزینه و عوامل دیگری تاثیرگذار می باشد که اساس کار قرار میگیرد.

۲- مدل سازی دقیق قالب وکیوم فرمینگ

در این بخش با توجه به طرح اولیه انتخاب شده دو راه جهت ادامه فرایند پیش روی ما هست.

قالب سازی به صورت ریخته گری:

ساخت مدل اولیه چوبی یا آلومینیومی و سپس تولید قالب های دیگر به صورت ریخته گری.

قالب چوبی (نمونه اولیه)
قالب چوبی (نمونه اولیه)

قالب سازی با دستگاه سی ان سی:

مدل سازی سه بعدی قالب و سپس تراش آلومینیوم با دستگاهای سی ان سی.

قالب آلومینیومی
قالب آلومینیومی
قالب آلومینیومی

قالب آلومینیومی

که انتخاب هر یک از این روشها با توجه به شکل و ظرافت طرح و همچنین میزان هزینه اولیه انتخاب میگردد در اینجا بدیهی است هرچقدر ظرافت طرح بیشتر باشد ملزم به قالب سازی سی ان سی هستیم و در طرح هایی ک ظرافت زیادی وجود ندارد انتخاب قالب سازی ریخته گری مقرون به صرفه تر می باشد.

پس از ساخت نمونه اولیه از قالب به هر یک از روشهای ریخته گری و یا سی ان سی یک نمونه وکیوم با استفاده از این قالب تولید می شود که پس از بررسی و رفع ایرادات احتمالی در مدلسازی در صورت امکان ایرادات در قالب اولیه رفع میگردد در غیر این صورت قالب دیگری مدل سازی و تولید می شود و مانند قبل نمونه اولیه دیگری با قالب اصلاح شده تولید و بررسی میگردد این پروسه تا رفع کامل ایرادات احتمالی ادامه می یابد تا در نهایت قالب مورد نظر ایجاد شود.

۳- تولید قالب های مورد نیاز

با توجه به ابعاد قالب و تعداد وکیوم مورد نیاز تعداد کافی از قالب اولیه تولید میگردد و تولید وکیوم مورد نظر با استفاده از این قالب ها انجام میگردد.

سفارش بسته بندی